Kontakt

Om du vill dela med dig av nya ord för kärlek, kontakta oss!

Om du vill att vi kommer och håller ett ordsamlarmöte i din närhet eller i din verksamhet, kontakta oss!

Om du går i nian och vill att hela din klass ska vara med och skapa en ny vokabulär för kärlek, kontakta oss! 

www.pinamackorna.se

pinamackorna@gmail.com 

+46 (0) 76 80 42 275