Idé

Samerna i norr har 200 ord för snö. Deras liv och arbete präglas av snön och därför behöver de alla dessa definitioner och nyanser. En språklig livsnödvändighet helt enkelt. Det fick oss att undra:

- Varför finns det så många ord för snö och så få ord för kärlek?

Vad kallar man egentligen kärleken till den man inte riktigt tycker om? Eller till den som man älskar och sårar? Vad kallas kärleken till en trebent hund? Eller till den som utan att vara ombedd, hjälper en när man har det svårt? Vad kallas kärleken till någon som inte lever längre? Vad kallas kärleken till den plats, som man kallar sitt hem? 

Vi har talat med människor som vi känner och människor som vi träffat för första gången. I de mest slitna av ordalag har vi talat om det som kärleken säger sig vara. Vi har famlat oss fram med okända ljud och stavelser i en strävan att beskriva det som inte alls liknar kärlek, men som ändå är det. Vi har delat våra historier och erfarenheter och utifrån dessa skapat föreställningen "200 ord för snö" - en föreställning om alla ord som finns för snö och alla de ord som saknas för kärlek. 

Vi har frågat oss hur man bäst sprider ett nytt vokabulär och kommit fram till svaret att de nya orden ska gömmas för att därefter kunna hittas. Därför har vi bett konstnären Susanne Demåne att skapa 200 ordgömmor i form av anatomiska hjärtan i lera. Dessa ordkonstverk har vi placerat ut i hela Blekinge – i städer och byar, i skog och på åker, vid kust och insjöar. Varje ordgömma rymmer ett eller två eller tre nya kärleksord och genom att använda sig av appen Geocaching går det att leta sig fram till dem allesammans. På jakt efter kärleken får man uppleva hela Blekinge. 

Pinamackorna är en trio som består av skådespelaren Emelie Trossö, dansaren Anna Johansson och koreografen Emma Nordanfors. Vårt mål är att arbeta med tvärkonstnärliga projekt som är förankrad i sin tid och sin plats, i samarbete med människor som vi möter i Blekinge. 

Projektet stöttas av:
Kulturrådet, Länsstyrelsen, Region Blekinge, Karlskrona Kommun, Ronneby Kommun, Regionteatern, Visit Blekinge, Blekingetrafiken, Swedbank, Dans i Blekinge

Filmen ovan berättar om konceptet och processen bakom projektet "Blekinges 200 ord för kärlek". Filmen är skapad av Leo Åkesson på A INDIE FILMS.