Bok

Var med och gör denna bok till verklighet! Vi behöver din hjälp!  

Var med och gör denna bok till verklighet! Vi behöver din hjälp!  

Blekinges 200 ord för kärlek

Vi samlar alla nyord och erfarenheter från projektet i en bok med titeln "Blekinges 200 ord för kärlek". På så sätt kan den nya vokabulären för kärlek spridas i Blekinge och långt utanför länets gränser.

Vi vill att Blekinge ska bli ett län som står för gemenskap, tolerans och välvilja. Ett län som handlar utifrån en önskan om inkludering och inte utifrån rädsla och hat. Ett län som kan bli en förebild för hur Sverige kan möta vårt föränderliga samhälle. Om du skriver under på detta och vill vara med att sprida Blekinges 200 nya ord för kärlek, så kontakta oss. Det finns möjlighet att vara en del av projektet på olika sätt!